www.wikipedia.nl

www.scholieren.com

www.nos.nl

bosatlas 52ste editie

afbeeldingen: www.google.nl

kaarten en grafiek: www.google.nl

krantenartikels: www.nos.nl en de

volkskrant

Evaluatie

Er waren veel filmpjes en krantenartikels te vinden over het onderwerp. Er was ook veel informatie te vinden op internet en in boeken. Het conflict is al lang aan de gang en daarom is er al veel over geschreven. Maar er waren nauwelijks plaatjes en grafieken te vinden. Het is ook minder een conflict met beelden, er is niet echt één hele ingrijpende gebeurtenis meer meerdere aanslagen die samen heel groot zijn. Het was raar om te zien dat je er nauwelijks iets van wist. We hebben nu meer inzicht gekregen in de problemen. Omdat Baskenland deel uit maakt van Spanje was het moeilijk om er aparte informatie over te vinden. De meeste cijfers gingen over Spanje in het geheel en niet over Baskenland alleen.

Al met al was het heel erg leuk om aan de site te werken en meer te weten te komen over het conflict in Baskenland.

Pencil

Bronnen

Sharpner
Leftovers
This Site Was Created Using Wix.com . Create Your Own Site for Free >>Start